Niezbadany efekt placeboEfekt placebo fascynuje psychologów i psychiatrów, a także lekarzy innych specjalizacji już od wieków. Placebo bowiem z łaciny oznacza „będę się podobał”, zaś obecnie nazywamy tą nazwą środek bądź zabieg i zachowanie, które jest całkowicie obojętne dla stanu zdrowia danej osoby, jednak wpływa na jego psychikę.

Najczęściej obecnie z placebo kojarzone jest zastosowanie substytutu danego leku. Stosuje się to w kilku przypadkach – przede wszystkim, podczas badań klinicznych nad lekiem, gdzie części osób podaje się rzeczywisty lek, zaś reszcie właśnie placebo, które nie wpływa na stan zdrowia. Innym zastosowaniem jest podawanie placebo wówczas, gdy rzeczywisty lek może zagrozić zdrowiu bądź życiu pacjenta, ale istnieje potrzeba psychicznego wzmocnienia pacjenta – wówczas ma on świadomość, że jest leczony i dzięki temu może wrócić do zdrowia, a w rzeczywistości podawane są mu leki całkowicie dla jego stanu obojętne. Często również stosuje się placebo u hipochondryków, gdy lekarz po przebadaniu pacjenta ma pewność, iż jest on zdrowy – wówczas podanie placebo sprawia, że psychika pacjenta wzmacnia się dzięki świadomości, iż jest on leczony odpowiednim preparatem.

Do efektu placebo zaliczyć można również zabiegi – obecnie jest to bardzo rzadko praktykowane, jednak w czasach, gdy wiedza chirurgiczna była o wiele mniejsza, usuwano niektóre narządy, np. migdałki, aby spowodować poprawienie komfortu psychicznego danego pacjenta, chorującego na coś zupełnie innego. Doskonale jako efekt placebo sprawdzają się również słowa kierowane do pacjenta – np. „Dziś jest o wiele lepiej” sprawia, że pacjent zaczyna w to wierzyć, bowiem wypowiedział to wykwalifikowany lekarz; dzięki świadomości tych słów, stan zdrowia pacjenta faktycznie polepsza się.

Korepetycje: Chemia - Warszawa z dojazdem